czarek.k.

10 tekstów – auto­rem jest cza­rek.k..

Bo życie jak i miłość przeżyjesz tyl­ko praw­dzi­wie raz!!! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 stycznia 2018, 00:11

Bo to co jest nasza słabościa, da­je nam siłe do dal­szej wal­ki ! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 marca 2011, 23:30

Kocham, bar­dzo Kocham !! lecz da­lej sie bo­je !! 

myśl • 12 sierpnia 2010, 22:55

lekarstwo na szczeście

- chcesz być szczes­li­wa ??
- noo. ?
- to badz. Smu­tek scho­waj do szuf­la­dy. Precz z prob­le­mami
I od te­go cza­su była szczęśli­wa i nie miała żad­nych prob­lemów !!! 

opowiadanie • 3 maja 2010, 08:59

żyj według swoich za­sad, nie za­sad przy­jaciół, liczy sie włas­ne styl ! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 grudnia 2009, 21:31

kaz­dy so­bie radzi sam w sobie!!! 

myśl

opa­nowac zaz­drosc jest jak rzu­cic naj­gor­szy naług...czy­li trudno 

myśl
zebrała 7 fiszek

to my jes­teśmy KRÓLA­MI nasze­go "szczęśli­wego" życia!!! 

myśl

Kto sie pod­da­je, nig­dy nie wygrywa 

myśl
zebrała 3 fiszki

Popłacz so­bie dziś w mym kacie,
płacz godzi­ny, dni i noce,
by wypłakać łzy miłości,
by wypłakać smut­ki swe!!!

Popłacz jeszcze dzis troszeczke,
by wypłukać oczy swe,
by na ser­cu było lżej,
by za­pom­niec jak na imie jej!!!

Popłacz jeszcze mi­nut pięć,
by Ci w duszy było lżej,
płacz po­maga, on nie rani,
tyl­ko mok­re da­je łzy,
a ty płacz, płacz w kon­cie swym!!! 

myśl
zebrała 1 fiszkę
czarek.k.

Wrazliwy, skromny, kochający itd. jak u kazdego..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 stycznia 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bo życie jak i [...]

12 stycznia 2018, 08:44onejka sko­men­to­wał tek­st Bo życie jak i [...]

12 stycznia 2018, 08:42Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Bo życie jak i [...]

12 stycznia 2018, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bo życie jak i [...]

12 stycznia 2018, 00:11czarek.k. do­dał no­wy tek­st Bo życie jak i [...]